Broj pregledavanja: 404

Građevinsko zemljište između Srime i Vodica - blizina plaže

ID: 141-1
  Građevinsko zemljište , prodaja
  135.000,00 € 1.010.848,68 kn
  Površina: 582,00 m²
  Grad
  Vodice
  Šira lokacija
  Srima
  Cijena/m²
  231,96 €
  Površina
  582,00 m²

  Prodaje se građevinsko zemljište površine 582 metara kvadratnih, dimenzije zemljišta su d: 33,37 m, š: 19 m. Zemljište se nalazi na atraktivnoj mirnoj lokaciji udaljeno od mora 350 metara i 1000 metara od centra Srime ili Vodica ravnog terena i pravilnog pravokutnog oblika. Sva infrastruktura nalazi se blizu terena, a do istog vodi asfaltirani put. Prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji zemljište je smješteno u izgrađenom (1.3) dijelu građevinskog područja naselja  prema kojem se propisuju sljedeći uvjeti obiteljske/višestambene gradnje:

  Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje obiteljskih građevina (oznaka 1.3) u sklopu površina mješovite namjene (oznake M): - način gradnje: SS, - Pmin.= 400 m2 , - Pmax.= 1.200 m2 , - Min. širina građevne čestice: 14 m, - Emax.= Po+Su+Pr+2, - Vmax.= 10,0 m, - max.kig= 0,3, - max.kisN*= 0,6, Geoprojekt d.d. 1245-U4-13-02 Sukoišanska 43 Prijedlog 21000 SPLIT II. ID UPU-a naselja Vodice-Srima Rujan 2019. Stranica 39 - U izračun nadzemnog koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu namjenu, - PMmin.= 1,5 / 1

  Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje višestambenih građevina (oznake 1.2 i 1.3) u sklopu površina mješovite namjene (oznake M): - način gradnje: SS,
   - Pmin.= 700 m2 za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u, a za građevne čestice u neizgrađenom dijelu građevinskog  područja naselja po PPUG-u min 1000 m2 , 
  - Pmax= 2.500 m2 ,
   - Min. širina građevne čestice: 20m, 
  - Emax.= Po+Su+Pr+2+Pk,
   - Vmax.= 13,0 m, 
  - Max. dužina pročelja građevine: 30 m,
   - Najmanja udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica mora biti veća ili jednaka polovici njezine visine, - max.kig= 0,4 za građevne čestice površine do 1.000 m2 i to za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u, 
  - max.kig= 0,35 za građevne čestice površine od 1.000 do 2.000 m2 i to za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u, 
  - max.kig= 0,3 za građevne čestice u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u i za građevne čestice površine veće od 2.000 m2 , - max.kisN*= 1,2 za građevne čestice površine do 1.000 m2 i to za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u, - max.kisN*= 1,05 za građevne čestice površine od 1.000 do 2.000 m2 m2 i to za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG- u, . 
  - max.kisN*= 0,9 za građevne čestice u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u i za građevne čestice površine veće od 2.000 m2 , - *U izračun nadzemnog koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu namjenu,
   - PMmin.= 1,5 / 1 SJ, - građevna čestica mora imati neposredan pristup sa ulice čiji karakteristični poprečni profil nije manji od 5m. 

   Dozvole

  • Vlasnički list

  Kontaktirajte agenta

  Polja označena sa * su obavezna

  Prikazane cijene u Kn su okvirne i izračunate su na osnovu cijene u Eurima i srednjeg tečaja HNB u tekućem danu.